Εγκαταστάσεις

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 47.500 m2, οι οποίες βρίσκονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων στον Αμυγδαλεώνα και το Πολύστυλο Καβάλας.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ολοκληρωμένα τις ανάγκες της εταιρείας για την παραγωγή, την αποθήκευση, καθώς επίσης και τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών. Φιλοξενώντας τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις ειδικά διαμορφωμένες γραμμές παραγωγής, ακόμη και με ρομποτική αυτοματοποίηση, εξασφαλίζεται η ταχύτατη και ποιοτική κατασκευή και σύνθεση των τελικών προϊόντων, ενώ, με την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας, η Θερμοπλαστική εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του προσωπικού και στην ολοκληρωμένη κάλυψή του.

Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'