Εγγυήσεις

Σφραγίδα Γνησιότητας από τη Θερμοπλαστική

Ένα προϊόν, κατασκευασμένο από τη Θερμοπλαστική, αποτελεί και συνώνυμο του συνόλου των χαρακτηριστικών και της πολιτικής της εταιρείας. Έτσι, ένα κούφωμα, προερχόμενο από τις γραμμές παραγωγής μας, χαρακτηρίζεται και από την κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Η ποιότητα, άλλωστε, είναι ένα από τα κορυφαία και συνάμα αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά της Θερμοπλαστικής. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν αντάξιο αυτής της φιλοσοφίας μας. Ως άμεση απόδειξη ότι ένα προϊόν είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής της Θερμοπλαστικής, από τον Δεκέμβριο του 2017 η εταιρεία ξεκινά την τοποθέτηση ενός διακριτικού σήματος γνησιότητας στα κουφώματά της.

Η Πιστοποίηση της Γνησιότητας

Μια ιριδίζουσα αυτοκόλλητη ταινία, με επαναλαμβανόμενο μοτίβο του λογότυπου της Θερμοπλαστικής, βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά των κουφωμάτων, στο ύψος του χερουλιού, πιστοποιώντας με τρόπο άμεσο τη γνησιότητα του κουφώματος. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ανοίγοντας το κούφωμα, έχει άμεση πρόσβαση στην ένδειξη γνησιότητάς του, και είναι απόλυτα σίγουρος ότι το προϊόν φέρει τις πιστοποιήσεις, αλλά και τα αποκλειστικά after-sale προνόμια της Θερμοπλαστικής.

Τί σημαίνει η Σφραγίδα Γνησιότητας;

Η Σφραγίδα Γνησιότητας της Θερμοπλαστικής αντιπροσωπεύει την ίδια την πολιτική ποιότητας της εταιρείας, η οποία πιστοποιείται ήδη από τις αρχές του 2000 με τα κορυφαία σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Η πολιτική ποιότητας της Θερμοπλαστικής αποτελείται από την αξία διάθεσης υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και, με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού της, μελετά και λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή την επίλυσή τους.

Είναι η ίδια η φιλοσοφία μας να προσφέρουμε τόσο άρτια και πιστοποιημένα προϊόντα, όσο και αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσίες, μέσα και από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αντιπροσωπειών και υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ένα κούφωμα με τη σφραγίδα γνησιότητας της Θερμοπλαστικής είναι αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας, και ταυτόχρονα χαίρει της φροντίδας του after-sale service, και των μοναδικών προνομίων εγγύησης της Θερμοπλαστικής.

Ενεργειακή ταυτότητα σε κάθε κούφωμα

Με στόχο την ολοκληρωµένη πληροφόρηση και διασφάλιση κάθε πελάτη σχετικά µε τις πιστοποιηµένες ιδιότητες ενός ολοκληρωµένου κουφώµατος, η Θερµοπλαστική καινοτοµεί και προσκολλά την αυτοκόλλητη Ετικέτα Ενεργειακής Ταυτότητας. Το πρότυπο βάση του οποίου κατασκευάζει τα κουφώµατα είναι αυτό του Passive House και όχι του ΚΕΝΑΚ.

Εγγύηση Ποιότητας

Η Θερμοπλαστική βρίσκεται στο πλευρό του καταναλωτή τόσο για την επιλογή του ιδανικού προϊόντος και την τοποθέτησή του, όσο και για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή του. Με πιστοποιημένες πρώτες ύλες και με την εξολοκλήρου κατασκευή σύμφωνα με τα αυστηρότητα πρότυπα και τις κορυφαίες προδιαγραφές, η εταιρεία είναι σε θέση να εγγυηθεί στον καταναλωτή τόσο την ποιότητα του τελικό προϊόντος όσο και την αντοχή του στον χρόνο και τη χρήση.

Με κάθε κούφωμα αλουμινίου, uPVC & Fiberglass Reinforced, καθώς και με κάθε ρολό, ο αγοραστής λαμβάνει ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο το οποίο, πέρα από χρηστικές πληροφορίες και οδηγίες περιλαμβάνει και τη ρητή δήλωση εγγύησης του προϊόντος, με αναλυτική διατύπωση και ολοκληρωμένη αναφορά.

Πρόκληση αντοχής στον χρόνο και τη χρήση

Τόσο τα συνθετικά uPVC κουφώματα όσο και τα ινοενισχυμένα-Fiberglass Reinforced κουφώματα συνοδεύονται από 10 έτη εγγύησης στα προφίλ λευκού χρώματος, στους διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες, καθώς και στους μηχανισμούς ανοιγόμενων / ανακλινόμενων προφίλ, ενώ από 5 έτη εγγύησης έχουν και τα έγχρωμα προφίλ της κατηγορίας.

Τα Κουφώματα Αλουμινίου της Θερμοπλαστικής συνοδεύονται από 5 έτη σωστής λειτουργίας λευκών και έγχρωμων προφίλ, καθώς και των μηχανισμών ανοίγματος / ανάκλισης, ενώ στα 10 έτη βρίσκεται η εγγύηση των διπλών και τριπλών υαλοπινάκων που φέρουν.

Τα Ρολά της Θερμοπλαστικής συνοδεύονται από 5 έτη σωστής λειτουργίας για το ίδιο το ρολό, ενώ το μοτέρ που τα συνοδεύει καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών σωστής λειτουργίας.

Τέλος, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία Somfy η Θερμοπλαστική εγγυάται την αντοχή και τη σωστή λειτουργία των συστημάτων αυτοματισμού, που συνοδεύουν τα προϊόντα της, με ολοκληρωμένη περιγραφή του συνόλου των περιεχομένων εγγυήσεων ανά είδος και κατηγορία εξαρτήματος.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον καταναλωτή κορυφαία προϊόντα με πιστοποιημένη ποιότητα και αντοχή, καλύπτοντας τη φροντίδα και τη σωστή λειτουργία τους τόσο μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης, όσο και μέσα από τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας των ίδιων των προϊόντων.

Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'