Εξοικονομώ Αυτονομώ: Νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης

Έρχεται το νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτονόμησης κατοικιών…για Έξυπνα Σπίτια.

Τα τελευταία έτη, γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ, έχουν ήδη επιτευχθεί αρκετά θετικά αποτελέσματα, στηρίζοντας το «Πράσινο Κύμα Ανακαίνισης», με την Θερμοπλαστική να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις κουφωμάτων, θερμομόνωσης και σκίασης.

Με γνώμονα την αύξηση της βιωσιμότητας και την προετοιμασία για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η Εθνική Στρατηγική για την ενεργειακή εξοικονόμηση, προβλέπει την εφαρμογή νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030.

Στόχος μέχρι τότε είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% σε σχέση με το 2017, η μείωση εκπομπών CO2 περισσότερο από 55% σε σχέση με το 2005 και η ενσωμάτωση ΑΠΕ κατά 61% στην τελική κατανάλωση.

Το πλάνο περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε σπίτια, σε Δημόσια Κτήρια, σε Επιχειρήσεις & Βιομηχανία, καθώς και στον Τουρισμό.

Το Εξοικονομώ – Αυτονομώ, αφορά την αναβάθμιση κατοικιών και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2020, για την αναβάθμιση 60.000 κτηρίων ετησίως.

Πώς δημιουργήθηκε το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Πρόκειται για τον συνδυασμό της Παθητικής Εξοικονόμησης με την Αυτονόμηση και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για το «Έξυπνο Σπίτι», με στόχο την Ενεργητική Εξοικονόμηση.

Αντίστοιχα, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις χωρίζονται σε:

Ενεργειακής Εξοικονόμησης

Όπως και στα προγράμματα Εξοικονομώ, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η αναβάθμιση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ.

Ενεργειακής Αυτονομίας

Πρόκειται για μία νέα προσθήκη που περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Και τα έξυπνα συστήματα φωτισμού, διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου, αποτελούν ένα νέο είδος παρεμβάσεων με στόχο την προσαρμογή και την διατήρηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Για τις Πολυκατοικίες, νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η αναβάθμιση των ανελκυστήρων και του συστήματος φωτισμού.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Το Πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Υφίστανται νόμιμα
  • Έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ βάσει του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

Οι υποβολές για το νέο πρόγραμμα, ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου ανά περιφερειακή ενότητα και ολοκληρώνονται με τις υποβολές για Πολυκατοικίες στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στη Θερμοπλαστική έχουμε πάθος με την ποιότητα και είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες, ποιοτικές λύσεις κουφωμάτων (συνθετικών και αλουμινίου), θερμομόνωσης, αλλά και αυτοματισμών για την δημιουργία «Έξυπνων Σπιτιών», όπως ορίζονται από το νέο Πρόγραμμα.

Για την πλήρη παρουσίαση του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δείτε εδώ.

1280 546 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'