Θερμομονωτικά υλικά σύγχρονων απαιτήσεων

Οι Νέες Εποχές Φέρνουν Νέες Απαιτήσεις
Δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η 31/2010/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) που πρόσφατα τροποποιήθηκαν από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844, άλλαξαν τα δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σε όλη την Ευρώπη καθώς και την πληροφόρηση των τελικών χρηστών για τις νέες απαιτήσεις στα κτίρια.

Η Οδηγία 31/2010/ΕΕ, ορίζει τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης των κτιρίων, που πλέον κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τους:

Κτίρια αμόνωτα προ του 1979 | άνω των 150 Kwh/m2∙ε
Κτίρια από το 1979 έως σήμερα | 80 ~ 100 Kwh/m2∙ε
Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ | 50 ~ 80 Kwh/m2∙ε
Κτίρια μετά το 2018 με βάση τη νέα EPBD* | ≤15 Kwh/m2∙ε
*Energy Performance of Buildings Directive

Ο κανονισμός ορίζει ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ενημέρωση των τελικών χρηστών που τους επιτρέπει να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια και την κατανάλωση.

Είστε Μηχανικός; Να γιατί σας αφορά:
Η εφαρμογή των στρατηγικών για ενεργειακή απόδοση κτιρίων, στηρίζεται κυρίως πάνω στα θερμομονωτικά υλικά και στη σωστή εφαρμογή τους για:

  • Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας (ή εσωτερική όπου δεν είναι εφικτό)
  • Θερμομόνωση – υγρομόνωση οροφών
  • Θερμομόνωση δαπέδων

Τρία είναι τα δημοφιλέστερα θερμομονωτικά υλικά για τις παραπάνω εφαρμογές:

  • EPS: Expanded Polystyrene – Διογκωμένη Πολυστερίνη ΕΛΟΤ EN 13163
  • XPS: Extruded Polystyrene – Εξηλασμένη Πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13164
  • MW: Mineral Wool – Πετροβάμβακας ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

Στην Ευρώπη, η Διογκωμένη Πολυστερίνη χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 85% για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας. Είναι το πιο ασφαλές, αποτελεσματικό, εύχρηστο και οικονομικά αποδοτικό θερμομονωτικό υλικό στην αγορά για την συγκεκριμένη χρήση, τόσο κατά την κατασκευή των κτιρίων, όσο και για το σύνολο της ζωής του κτιρίου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα:

  • Προστατεύει το κτίριο από τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος, αυξάνοντας το όριο ζωής του κτιρίου.
  • Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή διαπνοή της τοιχοποιίας αποτρέποντας την εμφάνιση σημείου δρόσου μεταξύ των δομικών στοιχείων, καθώς επίσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.
  • Αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους ακόμη και μετά από μακροχρόνια έλλειψη αερισμού.
  • Εξυπηρετεί κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας όλη την εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διακόσμου.

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στην Ελληνική Αγορά
Στην Ελλάδα, τα θερμομονωτικά που κυριαρχούν στην αγορά είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη (Λευκή & Γραφιτούχα), η Εξηλασμένη Πολυστερίνη και ο Πετροβάμβακας.

H Διογκωμένη Πολυστερίνη εξασφαλίζει τη φυσική θερμομόνωση με τη δημιουργία ενδιάμεσων ζωνών μηδενικής μεταφοράς θερμότητας και εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελείται από κλειστές κυψελίδες αέρα σε ποσοστό 98%.

Ενδείκνυται για θερμομόνωση τοιχοποιίας και υπογείων, για κολώνες και δοκάρια, οροφές και στέγες, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλάκες με δοκίδες, πρόσοψη κτιρίου, για δώματα σε υψηλή πυκνότητα καθώς επίσης για τη δημιουργία Ζώνης Στεγάνωσης Τοιχοποιίας σε υψηλή πυκνότητα.

Η Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη είναι η εξέλιξη του παραπάνω υλικού καθώς καλύπτει όλες τις προηγούμενες εφαρμογές και απαιτήσεις. Περιέχει μικροσκοπικά μόρια γραφίτη που εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας μέσω της ακτινοβολίας και εξασφαλίζουν έως και 20% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Εξηλασμένη Πολυστερίνη (XPS – Extruded polystyrene) είναι ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες και έλλειψη απορρόφησης νερού. Είναι ιδανική για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία.

Εφαρμόζεται σε Βιομηχανικά Δάπεδα, περιμετρικά τοιχία υπογείου, σε θεμέλια και πέδιλα, πατώματα και οροφές, κολώνες και δοκάρια, καθώς και σε ξύλινα τμήματα. Επίσης ενδείκνυται για Ζώνη Στεγάνωσης Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Ο Πετροβάμβακας αποτελείται από συνδεδεμένες λεπτές ίνες, διαμέτρου <5μm.

Οι ίνες αυτές προέρχονται από κυρίως ηφαιστειογενή πετρώματα καθώς και από δολομίτη και βωξίτη. Λόγω του πορώδους και της μορφής του υλικού προσφέρει καλή ηχομόνωση. Ταυτόχρονα όμως, επηρεάζεται από την υγρασία λόγω της ινώδους δομής του. Για την εφαρμογή του, αλλά και οποτεδήποτε απαιτηθεί επανατοποθέτησή του, απαιτούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας για το δέρμα και την αναπνοή.

Πώς θα κάνετε λοιπόν τη σωστή, εξειδικευμένη επιλογή;

Αξιολογώντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά

Η σημαντικότερη ιδιότητα αφορά το λ, δηλαδή τη θερμική αγωγιμότητα του υλικού.

Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, τόσο αποτελεσματικότερη η θερμομόνωση.

Μηχανικές Ιδιότητες

Οι σημαντικότερες είναι η Αντοχή στη Θλίψη με δείκτη τη Θλιπτική Τάση σ10 (kPa), η Αντοχή στην Κάμψη με δείκτη την Καμπτική Αντοχή σb (kPa) και η Ενδεικτική Πυκνότητα ρ (kg/m3 ).

Θερμοδυναμική Συμπεριφορά

Κυρίως η Αντίσταση Διαπερατότητας Υδρατμών μ και η Αντίδραση στη φωτιά.

Οικονομικά Στοιχεία

Σχέση απόδοσης – τιμής

Δείτε τα Συγκριτικά Χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS

Εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας σε αέρα (98%), έχει χαμηλό βάρος και εξαιρετική διαπνοή αποτελώντας ιδανική επιλογή για υφιστάμενες κατασκευές. Είναι περιβαλλοντικά φιλική (100% ανακυκλώσιμη) και αυτοσβεννύμενη χωρίς ανάγκη συντήρησης. Έχει την καλύτερη σχέση κόστους – αποτελέσματος λόγω εύκολης εφαρμογής, άμεσης απόσβεσης και χαμηλού κόστους. Αντενδείκνυται για σημεία του κελύφους με ιδιαίτερες απαιτήσεις στεγάνωσης.

Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη EPS

Λόγω της περιεκτικότητας σε γραφίτη επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ κυμαίνεται από 0,030 έως 0,031 W/mK και σε συνδυασμό με το δείκτη Θερμικής Αντίστασης R, αποτελεί την ιδανικότερη λύση για Εξωτερική Θερμομόνωση. Το ελαφρώς μεγαλύτερο κόστος από τη Διογκωμένη Πολυστερίνη αποσβένεται με τη μακροχρόνια εφαρμογή.

Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ κυμαίνεται από 0,033 έως 0,035 W/mK. Η εξαιρετική αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς μ, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τμήματα που βάλλονται από υγρασία και διάβρωση, μούχλα και μύκητες. Δεν έχει ανάγκη συντήρησης ούτε αντικατάστασης, είναι 100% ανακυκλώσιμο και αυτοσβεννύμενο, δηλαδή καίγεται μόνο στο σημείο επαφής με τη φλόγα και η φωτιά δεν μεταδίδεται στη μάζα του υλικού.

Για να την καλύτερη δυνατή θερμομόνωση του κτιριακού σας κελύφους, ενημερωθείτε και για μετρήσεις των Μηχανικών Ιδιοτήτων των υλικών, όπως η Θλιπτικής Τάση, η Καμπτική Αντοχή και η Πυκνότητα.

Η Θερμοπλαστική παράγει μόνο προϊόντα Υψηλής Πιστοποίησης (Σύστημα 1) που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις κάθε μηχανικού, εργολάβου και αρχιτέκτονα, αλλά – κυρίως – του ιδιοκτήτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. Οι μετρήσεις για την Εξηλασμένη Πολυστερίνη, τη Διογκωμένη Πολυστερίνη και τη Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη, προκύπτουν για τα Θερμομονωτικά Προϊόντα από τα αντίστοιχα πρότυπα: novablok (κατά ΕΝ 13164:2013 Σύστημα 1), feliblok (κατά ΕΝ 13163:2012 Σύστημα 1) και feliblok plus (κατά ΕΝ 13163:2012 Σύστημα 1). Όλα τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα από τη Θερμοπλαστική.

Β. Οι μετρήσεις διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα με την πυκνότητα και το πάχος προϊόντος.

940 582 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'