Θερμοπλαστική: Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία

Η προσαρμογή στο μέλλον, η επένδυση στην καινοτομία και η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη στη Θερμοπλαστική.

Αποστολή μας είναι να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον καθημερινά, πρωτοπορώντας με την κατασκευή και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, δημιουργούμε λύσεις με αξία, με αντοχή στο χρόνο και τη χρήση, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή αποβλήτων, ενώ προάγουμε την ανακύκλωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τι είναι όμως Βιωσιμότητα;

Βιωσιμότητα (ή αειφορία) είναι το πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν αλλά όσο και στο μέλλον. Βασικό της στοιχείο είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών και πρώτης ύλης η οποία δαπανήθηκε για να επιτευχθεί η παραγωγική διαδικασία.

Ποιος είναι ο στόχος των βιώσιμων διαδικασιών;

Ο βασικότερος στόχος είναι να επιτευχθεί περισσότερη παραγωγή με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη πρώτης ύλης, γι’ αυτό η έννοια της βιωσιμότητας, συνήθως συνοδεύεται με τις έννοιες ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιοκλιματικός σχεδιασμός.

Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία είναι σε ένα βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης. Έχει όμως και μια σημαντική διαφορά.

Στην ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Στην κυκλική οικονομία αντίθετα, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και επαναμεταποίηση, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως καινούριο.

Ποιος είναι ο στόχος της κυκλικής οικονομίας;

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού προϊόντων. Διαδικασίες, αλυσίδες αξίας, ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα την ανακατασκευή, την επαναμεταποίηση, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων.

Η Θερμοπλαστική προάγει τη βιωσιμότητα βασιζόμενη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας με πληθώρα ενεργειών τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και ενσωματώνοντας δράσεις ανακύκλωσης στην καθημερινότητα των εργαζομένων της.

Υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στην πράξη.

uPVC & Αλουμίνιο

Συλλογή και ανακύκλωση υπολειμμάτων (scrap) από αδειοδοτημένους συνεργάτες. Τόσο το uPVC, όσο και το αλουμίνιο, είναι 100% ανακυκλώσιμα υλικά, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Με την ανακύκλωση τους επιτυγχάνεται:

  • κατά 95% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου από ορυκτό (βωξίτη)
  • εξοικονόμηση πρώτων υλών, καθώς για κάθε τόνο αλουμινίου απαιτούνται τέσσερις τόνοι βωξίτη
  • μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • μείωση του όγκου των απορριμμάτων CO2

Θερμομονωτικά Προϊόντα

Η εταιρεία, παράγει θερμομονωτικά προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμα μετά το πέρας της χρήσης τους και με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αναλυτικά τα οφέλη από τη θερμομόνωση είναι:

  • η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης
  • μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού υγρασίας στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων των κατασκευών και προστασία του κτιρίου από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις
  • προστασία του περιβάλλοντος: Η Θερμοπλαστική ενστερνίζεται το γεγονός της μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών, της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και μέσω της αποτελεσματικής θερμομόνωσης των κτιρίων.

Άλλωστε, η θερμομόνωση συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του κλίματος, καθώς η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων μαζί με τον τομέα των μεταφορών, καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος περνά στα χέρια τόσο των κατασκευαστών κουφωμάτων, όσο και των παραγωγών θερμομονωτικών προϊόντων.

Νέες Επενδύσεις

Στη Θερμοπλαστική, επενδύουμε σε νέες υποδομές και μηχανήματα όπως η Μηχανή Ανακύκλωσης Διογκωμένης Πολυστερίνης, μετατρέποντας τα απόβλητα σε εισροές.

Επενδύουμε σε μηχανήματα ανακύκλωσης συσκευασιών, όπως η πρέσα συμπίεσης χαρτοκιβωτίων και νάιλον συσκευασιών για την προετοιμασία συλλογής και ανακύκλωσης τους από αδειοδοτημένους φορείς.

Έχουμε ενσωματώσει τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητα των εργαζομένων μας, προωθώντας συνεχώς την ανακύκλωση γραφικής ύλης, των μπαταριών κτλ.

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον επιλέγοντας υβριδικά εταιρικά αυτοκίνητα.

Η Θερμοπλαστική σέβεται και φροντίζει το περιβάλλον με κάθε δυνατό τρόπο. Με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αναζητά συνεχώς νέες λύσεις πράσινης ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα, εδώ.

_Καθορίζοντας την Ποιότητα_

1479 659 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'