Αρχιτεκτονική Net-Zero. Όροι και Στρατηγικές σχεδιασμού

Αρχιτεκτονική Net–Zero. Όροι και Στρατηγικές σχεδιασμού.

Παρά τις επαναστατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές, ο τομέας, ευθύνεται για το σχεδόν 40% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εκ των οποίων το 11% είναι αποτέλεσμα της κατασκευής υλικών όπως ο χάλυβας, το τσιμέντο και το γυαλί. Παρόλο που έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων, των στρατηγικών σχεδιασμού και των διαδικασιών κατασκευής, χρειάζεται ακόμα σημαντική προσπάθεια για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Από τον σχεδιασμό κτιρίων, μέχρι την υλοποίηση, τις λειτουργίες και τη συντήρηση αυτών, η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης είναι η λύση στις συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις αλλά και στην αστάθεια τιμών.

Σήμερα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή διάφορα σχέδια δράσης για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Τον Ιούλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο προτάσεων για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Τι είναι όμως η Αρχιτεκτονική net–zero;

Εξ’ ορισμού, το “net-zero”, γνωστό ως μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, αναφέρεται στην αντιστάθμιση άνθρακα, για κάθε μόριο διοξειδίου που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, πρέπει να απορροφάται ένα από το περιβάλλον. Βέβαια για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή, η εξισορρόπηση δεν είναι αρκετή, στόχος δεν είναι η μείωση των εκπομπών, αλλά ο εκμηδενισμός τους.

Για να σχεδιάσουμε κτίρια net-zero πρέπει να λάβουμε υπόψιν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι η χρήση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Net–zero Ενέργεια

Net-zero ενέργεια σημαίνει ότι η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή και τη λειτουργία του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, σε όλες τις πτυχές της (τοποθεσία, κόστος και εκπομπές), είναι σε θέση να αντισταθμιστεί παράγοντας αρκετή ενέργεια για να “μηδενίσει” την ποσότητα που καταναλώνει για την καθημερινή του λειτουργία.

Τα κτίρια μηδενικής ενέργειας συνήθως σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τρία κριτήρια:

  • Tην παραγωγή ενέργειας στο κτίριο μέσω εξοπλισμού όπως ηλιακά πάνελ
  • Τη λογιστικοποίηση της χρήσης ενέργειας μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας εκτός έδρας
  • Τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται μέσω βελτιστοποίησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Η επίτευξη της μείωσης της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου, δεν εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την αποδοτικότητα του κτηρίου αλλά και από την μείωση του ενεργειακού του φορτίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.

Net–zero άνθρακας

Το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης, των κατασκευαστικών τεχνικών και των δομικών υλικών που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές εκπομπές άνθρακα.

Με απλά λόγια, Νet-zero άνθρακας = Συνολικός Εκπεμπόμενος Άνθρακας – Εκπομπές Συνολικού Άνθρακα που δεν θα Παραχθούν.

Εκπομπές άνθρακα και ορυκτά καύσιμα

Οι εκπομπές άνθρακα ή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι εκπομπές που προκύπτουν από την καύση ορυκτών καυσίμων τα οποία και συντελούν στην κλιματική αλλαγή. Τα ορυκτά καύσιμα είναι ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τον άνθρακα, όπως το κάρβουνο, το φυσικό αέριο, το φωταέριο και τα προϊόντα του πετρελαίου. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 80% όλων των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, με τον κατασκευαστικό κλάδο να καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Βιωσιμότητα

Εξ’ ορισμού, βιωσιμότητα είναι όταν ένα υποκείμενο μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να διακοπεί, να αποσυντεθεί ή να αποδυναμωθεί μακροπρόθεσμα. Στη Θερμοπλαστική, ακολουθώντας τις αρχές της βιωσιμότητας λαμβάνουμε υπόψη τρεις βασικούς πυλώνες: το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Παθητικός σχεδιασμός

Παθητική ηλιακή ενέργεια είναι η συλλογή και διανομή της ενέργειας που λαμβάνεται από τον ήλιο με τη χρήση φυσικών, μη μηχανικών μέσων, η οποία παρέχει στα κτίρια θερμότητα, φωτισμό, μηχανική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια. Στρατηγικές σχεδιασμού που μελετώνται από τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, είναι: η τοποθεσία του ακινήτου σε σχέση με τον ήλιο, ο προσανατολισμός του έργου, η κατανομή εσωτερικών δωματίων (εκμεταλλευόμενοι ή μη αντίστοιχα, τον ήλιο και τον άνεμο), η σωστή τοποθέτηση κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η επιλογή υλικών που απορροφούν τη θερμότητα, η χρήση φεγγιτών αλλά και στοιχείων σκίασης.

Προσαρμοστική Επαναχρησιμοποίηση

Τόσο οι αρχιτέκτονες όσο και οι πολιτικοί μηχανικοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι κατοικίες εξυπηρετούν τους ενοίκους τους, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν πολυάριθμες κοινωνικό-πολιτιστικές δυσκολίες που σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον, όπως κρίσεις στέγασης, έλλειψη χώρων πρασίνου κ.λπ. Ένας τρόπος αντιμετώπισης ήταν η επαναχρησιμοποίηση παλιών κατασκευών και η εμπλούτιση τους με νέα στοιχεία, αντί της κατεδάφισης και ανακατασκευής, η οποία θα δημιουργούσε αναπόφευκτα αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα.

Με τη σωστή προετοιμασία και με στοχοπροσηλωμένες ενέργειες η Ελλάδα είναι ικανή να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2030, εστιάζοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ηλεκτρικά οχήματα και επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες για ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε κλάδο με διαφορετικό ρυθμό και δράσεις. Η μετάβαση της οικονομίας σε μία κατάσταση μηδενικών ρύπων θα επιφέρει αλλαγή και στο οικονομικό μοντέλο της χώρας με υψηλές επενδύσεις στην αρχή και με μειωμένο λειτουργικό κόστος στη συνέχεια.

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας καθολικά τις αρχές της Κυκλικής οικονομίας. Έχουμε ήδη προσαρμοστεί στο μέλλον και επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία και στην υιοθέτηση πράσινων πολιτικών. Επιλέγοντας τα κουφώματα, τα ρολά σκίασης και τα θερμομονωτικά μας προϊόντα, συμβάλετε κι εσείς στη μείωση του ενεργειακού σας φορτίου.

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην μείωση του αποτυπώματος μας στο περιβάλλον. Σ’ αυτό το δύσκολο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο, η Θερμοπλαστική βελτιώνεται και βρίσκεται συνεχώς δίπλα σας, με τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

_Καθορίζοντας την Ποιότητα_

1350 728 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'