Δελτίο Τύπου ΠΑΣΙΔΥΠ με Θέμα: Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων

Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι κατά την εφαρμογή Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε κτίρια, είτε με ευθύνη των συνεργείων, είτε με ευθύνη των εμπόρων
και λόγω άγνοιας των μηχανικών (όπου συμμετέχουν), επιχειρείται η χρήση επιμέρους συστατικών (κονιάματα, θερμομονωτικές πλάκες, πλέγματα οπλισμού, αγκύρια κ.λπ.),
διαφορετικά και συνήθως υποδεέστερα από αυτά που προβλέπονται από την ΕΤΑ του κατασκευαστή του Συστήματος.

Το γεγονός αυτό έχει τα εξής πολύ σοβαρά προβλήματα:

  • Ακυρώνονται η ισχύς της ΕΤΑ και των Πιστοποιητικών, καθιστώντας έτσι παράνομο το προϊόν.
  • Αναιρούνται οι εγγυήσεις του κατασκευαστή του συστήματος.
  • Η ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση επισύρει από την κείμενη νομοθεσία πολύ σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους.

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και για να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης να προστατεύεται από τις περιπτώσεις απάτης, παρατίθενται
κατωτέρω απλές οδηγίες, με την βοήθεια των οποίων είναι εύκολος ο έλεγχος των συστατικών του συστήματος:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ζητάμε την ΕΤΑ, το Πιστοποιητικό και την Δήλωση Επιδόσεων του Συστήματος και ελέγχουμε αν είναι σε ισχύ.

Ελέγχουμε όλα τα συστατικά του συστήματος με βάση την ΕΤΑ η οποία και τα αναφέρει.

Θα πρέπει όλες οι συσκευασίες να αναφέρουν την εμπορική ονομασία και τον τύπο του προϊόντος όπως αναφέρονται στην ΕΤΑ.

Ειδικότερα για τα θερμομονωτικά προϊόντα, τα ελέγχουμε με βάση την σήμανση CE και την ΕΤΑ και στην συνέχεια ελέγχουμε τις διαστάσεις και το βάρος ως εξής:

Οι πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης βάση προτύπων έχουν ανοχή πάχους ±1χιλ. δηλαδή ένα δέμα προϊόντος που περιέχει 20 πλάκες 50 χιλ. πάχους πρέπει να είναι συνολικού πάχους μεγαλύτερου ή ίσου των 98 εκατοστών.

Αν περιέχει 10 πλάκες 100 χιλ. πάχους πρέπει να είναι συνολικού πάχους μεγαλύτερου ή ίσου των 99 εκατοστών. Αντίστοιχα ισχύει για άλλα πάχη.

Σε ότι αφορά το βάρος των προϊόντων EPS, σύμφωνα με τον πίνακα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
https://www.epshellas.com/index.php/eps/prodiagrafes

1479 659 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'