Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Κριτήρια Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ έχει ξεκινήσει! Το νέο πρόγραμμα προβλέπει, εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών, και την επιδότηση δανείου για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον έχει ήδη βοηθήσει αρκετά νοικοκυριά να αναβαθμίσουν το σπίτι τους ενεργειακά και αισθητικά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλά κτήρια που χρίζουν ενεργειακής αναβάθμισης και τώρα, έχουν πάλι κίνητρο να την πραγματοποιήσουν.

Υπό τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, ο Β’ Κύκλος του Προγράμματος που τίθεται τώρα σε εφαρμογή, προβλέπει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, του κόστους της ενέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απώτερος στόχος, είναι η μείωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 27% έως το 2030, το οποίο έχει προκύψει από τον κτηριακό τομέα στην Ελλάδα ο οποίος ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για το 36% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης!

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Το Πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή διαμέρισμα), που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Φέρουν οικοδομική άδεια
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
  • Έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ βάσει του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια (Βλέπε πίνακα κριτηρίων).

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Οι συνολικές επιλέξιμες παρεμβάσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ποια υλικά μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Θερμοπλαστική

Η Θερμοπλαστική, υπάγεται στους προμηθευτές του προγράμματος καθώς μπορεί να εκδίδει παραστατικά υποβολής στο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, προμηθεύει υλικά και συστήματα όπως τα παρακάτω:

Κουφώματα

Η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά/ θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες αποτελεί το πιο «διάσημο» είδος παρέμβασης. Στην αντικατάσταση συμπεριλαμβάνεται τόσο η αποξήλωσή τους όσο και οι εργασίες που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του κτιρίου.

Επιπλέον, στην παρέμβαση αυτή εμπίπτει και η αντικατάσταση κεντρικής εισόδου κτιρίου και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Τέλος, στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σκίαστρα κτλ.).

Στη Θερμοπλαστική προσφέρουμε μια διευρυμένη γκάμα κουφωμάτων υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και εξαιρετικής ποιότητας (Συνθετικά ή Αλουμινίου). Ενδεικτικά, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ συνήθως επιλέγεται η σειρά 76MD λόγω της κορυφαίας σχέσης απόδοσης και τιμής. Δείτε την εδώ.

Θερμομόνωση

Στην κατηγορία της θερμομόνωσης, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στον φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (πυλωτή) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου).

Για να καλύψετε τις απαιτήσεις του Προγράμματος σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση, θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Στη Θερμοπλαστική, μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα σε Διογκωμένη Πολυστερίνη (Λευκή ή Γραφιτούχα) και σε Εξηλασμένη Πολυστερίνη. Όλα μας τα θερμομονωτικά υλικά (novablok, feliblok & feliblok plus) καθώς και τα συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ETICS, πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις. Ενδεικτικά, ενημερωθείτε για το Σύστημα 1 καθώς και για τα κουφώματα με εγγύηση και τη Δική τους Ενεργειακή Ταυτότητα.

Συμμετοχή Στο Πρόγραμμα

Τελικό στάδιο, είναι η συμπλήρωση της αίτησης στο https://exoikonomisi.ypen.gr επιλέγοντας, εάν επιθυμείτε, χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια:

Συγκεκριμένα, για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του συστήματος αποφασίστηκε να κατατμηθούν σε μικρότερα υποσύνολα οι επόμενες 2 ομάδες περιφερειών.

– Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά

– Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο

– Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: Αττική

– Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο

– Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Στη Θερμοπλαστική έχουμε πάθος με την ποιότητα και είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον πλήρη οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ- Β’ Κύκλος» δείτε εδώ.

887 345 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'