Έχουμε πάθος με τον Ποιοτικό Έλεγχο των Θερμομονωτικών μας υλικών…

…Και αυτό, φαίνεται στο αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι της Θερμοπλαστικής, με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στον κλάδο των θερμομονωτικών υλικών, μπορούν να γίνουν και οι «δικοί σας» άνθρωποι. Με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα στην παραγωγή των κουφωμάτων, έχουμε επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό, άριστες πρώτες ύλες και φυσικά σε ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

Μία βασική αξία των εργαζομένων της Θερμοπλαστικής, είναι ό, τι για να υπάρξει ένα σωστό αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο κατάλληλος έλεγχος. Για το λόγο αυτό, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, προσέχοντας και διορθώνοντας την παραμικρή λεπτομέρεια. Όπως εξηγεί ο Α. Λιόντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο: «Η καθημερινότητά μου περιλαμβάνει ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητα των θερμομονωτικών μας υλικών. Κι αυτό μετά από 10 χρόνια εμπειρίας, μεταφράζεται σε πάθος για ένα τελικό προϊόν που θα ανταποκρίνεται και θα ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών μας.»

Ρουτίνα Ελέγχου

Ο Αργύρης και η ομάδα του, υπόκεινται καθημερινά σε μία συνεχή διαδικασία ελέγχου των θερμομονωτικών υλικών, η οποία είναι εξαιρετικά αυξημένη, καθώς ο όγκος παραγωγής είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Τα 3 είδη θερμομονωτικών υλικών που παράγονται στην Θερμοπλαστική είναι:

– Η Εξηλασμένη Πολυστερίνη novablok
– Η Διογκωμένη Πολυστερίνη feliblok
– Η Γραφιτούχα Διογκωμένη Πολυστερίνη feliblok plus

Όλοι οι έλεγχοι εφαρμόζονται με βάση το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ13613:2013 για τη Διογκωμένη Πολυστερίνη και ΕΛΟΤ ΕΝ13164:2013 για την Εξηλασμένη Πολυστερίνη.

Καθημερινά λοιπόν, προτού συσκευαστεί κάθε θερμομονωτικό υλικό γίνεται, ο έλεγχος των διαστάσεων, μετρώντας το μήκος, το πλάτος και το ύψος με τη βοήθεια πιστοποιημένων μέτρων, παχύμετρων και ειδικών γωνιών. Έπειτα, περνάμε στον έλεγχο βάρους με τη διαδικασία του ζυγίσματος. Στόχος, είναι τα τελικά προϊόντα να ανταποκρίνονται στις Δηλώσεις Επιδόσεων.

Στον εβδομαδιαίο έλεγχο, όπου λαμβάνει χώρα στο διαμορφωμένο και εξοπλισμένο, με ειδικά βαθμονομημένα και διαπιστευμένα όργανα μέτρησης, εργαστήριο, γίνεται ο έλεγχος αντίδρασης σε περίπτωση φωτιάς για κάθε θερμομονωτικό προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχονται κατά πόσο τα υλικά είναι αυτοσβεννύμενα, δηλαδή εάν σβήνουν από μόνα τους, μετά την απομάκρυνση της εστίας της φωτιάς.

Ύστερα από την πάροδο 3 μηνών, γίνεται ο έλεγχος για τη θλιπτική αντοχή, τόσο στη Διογκωμένη όσο και στην Εξηλασμένη Πολυστερίνη, σε δείγματα μεγέθους 50mm x 50mm x 50mm. Η μέτρηση γίνεται σε Κιλοπασκάλ (kPa) και πρακτικά μάς δείχνει την αντοχή κάθε μεμονωμένου υλικού. Για παράδειγμα, παρατηρώντας τη Δήλωση Επιδόσεων για τη Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη feliblok plus EPS 80, διαπιστώνουμε ότι το υλικό πρέπει να έχει θλιπτική τάση πάνω από 80 kPa.

Το ακριβές παράδειγμα ισχύει και για την Εξηλασμένη Πολυστερίνη. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέγεθος δείγματος γίνεται και η μέτρηση της Εφελκυστικής αντοχής, πόσο εύκολα ή δύσκολα δηλαδή, αποσπάται το υλικό.

Επιπροσθέτως, ανά 3 εβδομάδες και μόνο για τα προϊόντα Διογκωμένης Πολυστερίνης feliblok και feliblok plus, γίνεται ο έλεγχος της καμπτικής αντοχής, σε δείγματα μεγέθους 150 mm x 300 mm x 50mm. Με τη συγκεκριμένη μέτρηση, παρατηρούμε την ελαστικότητα των υλικών κατά το άνοιγμά τους.

Ο ετήσιος έλεγχος ολοκληρώνεται, για κάθε θερμομονωτικό υλικό και πάχος, με τη λαμδομέτρηση. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο «φουρνάκι», εισάγονται τα μεμονωμένα δείγματα, πραγματοποιώντας τη μέτρηση του Lambda. Μέσα από τη διαδικασία, παρατηρούμε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων: Θερμική Αγωγιμότητα λ και Θερμική Αντίσταση R.

Η ρουτίνα ελέγχου των προϊόντων της Θερμοπλαστικής, έχει υποβληθεί από την DQS, ανεξάρτητο κοινοποιημένο φορέα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, την παροχή CE και την πιστοποίηση «Σύστημα 1». Με κύριο στόχο κάθε χρόνο, την παροχή όλο και υψηλότερης ποιότητας, αποστέλλουμε δείγματα παραγωγής και σε εργαστήρια του εξωτερικού για τη διασφάλιση της ποιότητας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία διέπει κάθε παραγωγική διαδικασία, με ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, και ανανέωση κάθε τρία χρόνια.

Στην εταιρεία μας, η κάθε κίνηση μετράει. Όλα τα προϊόντα που παράγονται από το εργοστάσιο, περνάνε από εξονυχιστικούς ελέγχους από τους ανθρώπους της Θερμοπλαστικής, για να είστε σίγουροι για την ποιότητα και το αποτέλεσμα που σας προσφέρουν. Με μεράκι για τη δουλειά τους, οι εργαζόμενοι προσφέρουν το 100% των γνώσεων και των δυνατοτήτων τους, ώστε να μένετε εσείς ικανοποιημένοι.

_Καθορίζοντας την ποιότητα_

887 345 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'