Κριτήρια Πιστοποίησης Παθητικών Κτηρίων

Αυξημένοι λογαριασμοί θέρμανσης και ψύξης, τεράστια απώλεια ενέργειας, έλλειψη θερμικής άνεσης στον αγαπημένο μας χώρο… το σπίτι μας. Όχι πια! Γιατί τα Παθητικά Κτήρια ήρθαν για να μείνουν!

Τα Παθητικά Κτήρια χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο θερμικής άνεσης με ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση. Και δεν είναι απλώς μια νέα περαστική τάση αλλά μια νέα φιλοσοφία που αφορά τόσο στα νέα κτήρια αλλά και στις ανακαινίσεις των παλιών.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες Παθητικών Κτηρίων-Classic, Plus και Premium- διαχωρισμός που βασίζεται στις απαιτήσεις πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές (ΠΕΑ) και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτηρίου που έχουν ανάγκη θερμικής προστασίας είναι:

α. Η οροφή (επίπεδη ή κεκλιμένη), το δώμα ή ταράτσα και η στέγη, παρουσιάζουν μεγάλες θερμικές απώλειες, μιας και είναι τα μέρη εκείνα του κτηρίου που δέχονται άμεσα όλες τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών.

β. Τα εξωτερικά τοιχώματα, που υπόκεινται σε μια σειρά επιδράσεων και τα οποία, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, προκαλούν μεγάλες θερμικές απώλειες. Η προστασία των εξωτερικών τοιχωμάτων μπορεί να γίνει εσωτερικά ή εξωτερικά, ανάλογα με τη χρήση των χώρων που προστατεύουν και το βασικό μέρος της δομής τους.

Η μελέτη και η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης και των κουφωμάτων, βασίζεται στον βέλτιστο συνδυασμό των μεθόδων και των υλικών κατασκευής, τα οποία προσδίδουν συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες στο κτήριο.

Τα ανοίγματα είναι από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτηρίου. Για να αποφύγουμε τις θερμικές απώλειες θα πρέπει να επιλέγουμε κουφώματα από υλικά άριστης ποιότητας, όπως αυτά της Θερμοπλαστικής, ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις των φύλλων και να φροντίζουμε για την σωστή εφαρμογή τους ώστε να μην περνάει ο αέρας και χάνεται η ενέργεια.

Στα ρολά, συνθετικά ή αλουμινίου, πρέπει επίσης να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε τα κουτιά των ρολών να μονώνονται εσωτερικά και τα φύλλα των ρολών να έχουν γέμιση με μονωτικό αφρό πολυουρεθάνης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η θέση τους σε σχέση με το πάχος της τοιχοποιίας. Έτσι, θα προτιμάται τα παράθυρα τα τοποθετούνται σε συνέχεια με το θερμομονωτικό υλικό των τοίχων.

Επιπλέον τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων θα πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας και θερμομονωτικό αέριο στο διάκενο. Συνεπώς, τα κουφώματα θα πρέπει να έχουν υαλοπίνακες με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και επί πλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας.

Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτηρίου αποτελούν και οι λεγόμενες θερμογέφυρες. Συγκεκριμένα, αποτελούν τα “ασθενή” σημεία του κτηριακού περιβλήματος και λειτουργούν επιβαρυντικά στη θερμική του προστασία αφού συντελούν στη μείωση της αίσθησης της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του χώρου.

Τέλος, μεγάλη σημασία έχει ο εξαερισμός του κτηρίου. To καλύτερο σημείο εφαρμογής του εξαεριστήρα είναι στο πιο ψηλό σημείο του χώρου και όσο γίνεται πιο κοντά στις πηγές μόλυνσης έτσι ώστε ο αέρας να ανανεώνεται και να μπορεί να διασχίσει το σύνολο του χώρου.

Το Παθητικό Κτήριο (Passive House) επιτυγχάνει πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Η υψηλή ποιότητα της εσωτερικής ατμόσφαιρας, λόγω της αυτόματης ανανέωσης του αέρα σε σταθερή βάση από το έξυπνο σύστημα αερισμού και η ευχάριστη και άνετη σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, είναι τα πλεονεκτήματα που το χαρακτηρίζουν.

Οι παρεμβάσεις, κατά τη φάση της κατασκευής του κτηρίου, έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσουν ένα κέλυφος με άριστη εξωτερική μόνωση με δείκτη U<0,150 – 0,250 W/m2K, άριστη αεροστεγανότητα με δείκτη n50 ≤ 0.6h-1 και εξαιρετικά εξωτερικά κουφώματα και υαλοπίνακες με δείκτη U< 0,80 – 1,50 W/m2K.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τo σύστημα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, εξασφαλίζουν ένα κτήριο σύμφωνα με τα πρότυπα Passiv Haus, δηλαδή κτήριο με υψηλής ποιότητας αέρα και σταθερή θερμοκρασία που δημιουργεί συνθήκες άνεσης στους χρήστες του.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας ενός Παθητικού Κτηρίου, αντιστοιχούν στο 10%-15% περίπου της κατανάλωσης ενός συμβατικού κτηρίου. Τα μεγέθη αυτά πιστοποιούνται τόσο με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ 2011, όσο και -προαιρετικά- από το Γερμανικό Ινστιτούτο Passiv Haus Institut.

Για την πιστοποίηση του κτιρίου από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου χρειάζεται Σύνταξη Φακέλου.

Η κλιματική ζώνη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με βάση την τοποθεσία του κτηρίου καθορίζεται αυτόματα με βάση τα επιλεγμένα κλιματικά δεδομένα, όπως προσδιορίζονται στο Εργαλείο Σχεδιασμού Παθητικών Κτηρίων (Passive House Planning Package – PHPP).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μέγιστη προσέγγιση των υπολογισμένων τιμών της μελέτης ενεργειακής απόδοσης βάσει PHPP είναι η πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών που τίθενται στους τομείς μόνωσης, αεροστεγανότητας και αποφυγής θερμογεφυρών στο κτηριακό κέλυφος, η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων, η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας και ο σωστός σχεδιασμός της σκίασης.

Η Θερμοπλαστική, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κουφωμάτων στην Ελλάδα έχει τις λύσεις για κάθε τομέα πιστοποίησης των Παθητικών Κτηρίων. Μέσα από μία ευρύτερη γκάμα προϊόντων που έχουν ως στόχο την κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργούμε ολοκληρωμένες και ενεργειακά αποδοτικές προτάσεις, με τη χρήση των κατάλληλων κουφωμάτων αλουμινίου ή uPVC, την επιλογή ειδικών ενεργειακών υαλοπινάκων με την κορυφαία τεχνολογία solar more, και την τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, για την πλέον ολοκληρωμένη κάλυψη.

Πρόκειται για συστήματα τα οποία έχουν ως βάση τους τα κορυφαία πιστοποιημένα θερμομονωτικά προϊόντα διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης της Θερμοπλαστικής με τις ονομασίες feliblok, feliblok-plus, novablok και novablok terrace.

Γιατί στην Θερμοπλαστική, έχουμε πάθος με την εξοικονόμηση ενέργειας!

887 345 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'