Οι παράγοντες που καθορίζουν την ενεργειακή απόδοση των κουφωμάτων σας.

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για τη νέα τάση που προάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την εφαρμογή της Στρατηγικής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των κτιρίων, καθώς η ενεργειακή απόδοση και η θερμική προστασία αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη.

Ο ρόλος των κουφωμάτων (μπαλκονόπορτες, παράθυρα, πόρτες εισόδου) στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Τόσο από το είδος τους, όσο και από την τοποθέτηση τους διαμορφώνεται το ποσοστό ανταλλαγής θερμικής ενέργειας των εσωτερικών χώρων του κτιρίου με το εξωτερικό περιβάλλον.

Στη Θερμοπλαστική αποτυπώνουμε την Ενεργειακή Ταυτότητα κάθε κουφώματος με αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στον υαλοπίνακα, ώστε να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά του.

Συντελεστής Θερμοπερατότητας ή αλλιώς Uw

Με απλά λόγια, το Uw είναι ο δείκτης που δείχνει πόσο καλά αντιστέκεται ένα κούφωμα στη μετάδοση της θερμότητας. Κατ’ επέκταση, δείχνει πόση ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε για να αντικαταστήσουμε τις θερμικές απώλειες του κουφώματος.

Όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες και άρα τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμομονωτική ισχύς του κουφώματος.

Ο συντελεστής Uw (U Window) εξαρτάται από:

  • τον συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα Ug (U Glass)
  • τον συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος Uf (U Frame)
  • τον συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας ψ

Πέρα από τον συντελεστή θερμοπερατότητας, τη συνολική συμπεριφορά του κουφώματος σε διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν έμμεσα και άλλοι δείκτες.

Αντοχή στην Ανεμοπίεση

Είναι η δύναμη του αέρα που εφαρμόζεται κάθετα στην επιφάνεια του κουφώματος ανά μονάδα εμβαδού της επιφάνειας αυτής. Μετρά την παραμόρφωση ενός κουφώματος από την πίεση που του ασκεί ο αέρας. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς δείκτες ποιότητας ενός κουφώματος.

Υδατοστεγανότητα

Δείχνει από ποιο σημείο πίεσης και μετά, το νερό διαπερνά το κούφωμα και κατά συνέπεια εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. Σημαντικά για τη στεγάνωση από νερό, είναι τα λάστιχα περιμετρικά του κουφώματος.

Ανεμοδιαπερατότητα

Η ροή του αέρα που περνά από κλειστό κούφωμα, ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο αέρας πάνω του. Πρόκειται για δείκτη που επηρεάζει και την ηχομονωτική απόδοση του κουφώματος.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ενεργειακή απόδοση των κουφωμάτων σας;

Η τυπολογία του κουφώματος (σταθερό, ανοιγόμενο, ανακλινόμενο, επάλληλο, είσοδος κ.λπ.) συμβάλει στην ενεργειακή απόδοση του κουφώματος, καθώς συνδέεται άμεσα με τη σφράγιση του κουφώματος. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δίνει η τυπολογία κουφώματος με περιμετρική σφράγιση.

Αντίστοιχα, τα γνωστά σε όλους μας τζάμια (υαλοπίνακες) ανάλογα με την τυπολογία τους (διπλά, τριπλά, ενεργειακά, με θερμομονωτικά διάκενα) προσδίδουν με τη σειρά τους ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Ενεργειακή Απόδοση Κουφωμάτων Θερμοπλαστικής

Στη Θερμοπλαστική, δημιουργούμε ολοκληρωμένες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, με τη χρήση της κατάλληλης σειράς κουφωμάτων uPVC ή αλουμινίου, την επιλογή ειδικών ενεργειακών υαλοπινάκων με την κορυφαία τεχνολογία solar more, καθώς και ειδικών διάκενων ανάμεσα στους υαλοπίνακες.

Solar more

Η λύση σε κάθε πρόβλημα ενεργειακής απόδοσης είναι οι ενεργειακοί υαλοπίνακες solar more, σε συνδυασμό με τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα. Κατασκευάζονται από τη Θερμοπλαστική και καλύπτουν τις προδιαγραφές των κορυφαίων ενεργειακών προτύπων PassiveHouse και Energy House (Near Zero Energy Building). Προσφέρουν έτσι, πραγματικά οφέλη στην καθημερινότητά σας.

Με την τοποθέτησή τους, μειώνουν το ποσοστό του ηλιακού φωτός που τους διαπερνά και μπαίνει στον χώρο, φτάνοντας στο ιδανικό 71%. Ως προς τη θερμότητα του φωτός, το ποσοστό κατεβαίνει ακόμη περισσότερο στο μόλις 40% (δείκτης Solar Factor: 0,44).

Thermix warm edge

Με τη χρήση των διάκενων Thermix βελτιώνουμε τον συντελεστή Uw και μειώνουμε το ενεργειακό κόστος.

Για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την απώλεια ενέργειας των κουφωμάτων, να μειώσουμε δηλαδή το Uw, χρησιμοποιούμε:

  • Ενεργειακούς υαλοπίνακες (με χαμηλό συντελεστή Ug) με χρήση ειδικών θερμομονωτικών διάκενων Thermix, ανάμεσα στους υαλοπίνακες. Η πρότασή μας; Τριπλοί Ενεργειακοί Υαλοπίνακες. Δείτε τη δήλωση επίδοσης εδώ
  • Πλαίσια κουφωμάτων με χαμηλό Uf (π.χ. πλαίσια uPVC με θερμοδιακοπή). Για το μικρότερο δυνατό Uw και με στόχο τη δημιουργία ενός Παθητικού Κτηρίου, προτείνουμε τη σειρά Kommerling 88 MD που σε συνδυασμό με Τριπλούς Ενεργειακούς Υαλοπίνακες επιτυγχάνει ενδεικτικά Uw < 0,9.

Και μην ξεχνάτε! Κάθε προϊόν της Θερμοπλαστικής ακολουθεί πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας έτσι κορυφαία απόδοση. Ταυτόχρονα, προσφέρει καλύτερη ασφάλεια, μοναδική αισθητική, αποτελεσματική ηχομόνωση και εύκολη λειτουργία.

Πηγές
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=391&sni%5B524%5D=66

Άρθρο 3 – Ορισμοί

887 345 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'